foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1270833
Dziś
Wszystkie
46
1270833

Twój numer IP: 3.238.112.198
2024-05-23 04:37

JA W RODZINIE

Uczniowie kas czwartych na  lekcji wychowania do życia w rodzinie poznali podstawowe funkcje rodziny (prokreacyjna, miłości, wychowawcza, socjalizacyjna, ekonomiczna, opiekuńcza, religijna, wspomagająca rozwój osobowości, kulturotwórcza), wskazali na wzajemne stosunki między poszczególnymi członkami rodziny, dostrzegali potrzeby własne i innych członków rodziny. Opowiadali   o swojej rodzinie prezentując przyniesione zdjęcia lub drzewo rodowodowe. Dzięki realizacji takiego tematu uczniowie uświadomili sobie, jak ważne są więzy rodzinne, utrwalili nazwy członków rodziny, a także mieli okazję uzmysłowić sobie, jak wiele obowiązków spoczywa na wszystkich. Uczniowie podczas lekcji WDŻ chętnie rozmawiali, dyskutowali i zadawali pytania, a na zakończenie lekcji dokończyli zdania: Rodzina to… Cieszę się, gdy moja rodzina… Z rodziną najlepiej… Wiem, że moja rodzina… W rodzinie może…

Opracowała Dorota Sawicka

OD NOŻYCZEK ANDRESENA PAPIER W BAJKĘ SIĘ ZAMIENIA !

W poszukiwaniu ciekawych form pracy uczniowie klasy III wraz  z wychowawcą dotarli do pałacu Królowej Śniegu. H. Ch. Adndersen zainspirował nas do stworzenia scenariusza przedstawienia, podczas którego wykorzystaliśmy aktywne metody nauczania. Ich głównym założeniem jest przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Nauczyciel przestaje być tu nieomylnym ekspertem, staje się doradcą, organizatorem, partnerem, który: objaśnia cele uczenia się, przygotowuje materiały do pracy, organizuje warsztat pracy, inicjuje sposób działania, obserwuje uczniów przy pracy, dzieli się spostrzeżeniami, pomaga w rozwiązywaniu problemów. Tworząc przedstawienie uczniowie podzielili się na dwie grupy: chłopcy i dziewczynki. Zadaniem dziewczynek było odnalezienie i odczarowanie Kay’a. Zadaniem chłopców było pokazanie, że osoba zła, oziębła może się zmienić i stać się dobrą i przyjazną. Uczniowie wczuli się w swoje role, dlatego Kay odczytał magiczne słowo KOCHAM i wszyscy mogli śpiewać i tańczyć razem bez złości i kłótni. Przedstawienie wzbogacił obraz nawiązujący do treści baśni. Wykonały go: J. Surowska, A. Wilkos, M. Huryn w ramach pracy pozalekcyjnej. Dzięki zastosowaniu takich metod uczniowie z biernych odbiorców przeobrazili się  w aktywnych uczestników procesu dydaktycznego.

Bożena Nowosad

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE SIATKOWEJ - DZIEWCZĄT

We wtorek 27.02.2024 r. rozegrane zostały w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Powiatowe Igrzyska Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach wzięło udział cztery zespoły, ze Strachosławia, Dubienki, Wierzbicy i Rudy - Huty. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Dubienki, drugie miejsce drużyna z Wierzbicy i trzecie miejsce wywalczyły nasze siatkarki z Rudy - Huty. W nagrodę otrzymały puchar i dyplom, który wręczyła kapitanowi drużyny pani Dyrektor Szkoły w Wierzbicy. Drużyna w składzie: Martyna Hawryluk, Zosia Sołtys, Marcelina Szarpak, Gabrysia Korzeniewska, Faustyna Opolska, Amelia Krawczyńska, Dąbrowska Ewelina, Nikola Kościelecka, Julia Oziębło, Julia Skrzypiec. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 19 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie – Hucie odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klasy trzeciej. Konkurs miał na celu sprawdzenie opanowania zasad ortograficznych i posługiwania się nimi w praktyce, kształtowanie czujności ortograficznej i wyrabiania nawyku poprawnego pisania. Konkurs rozpoczął się od napisania dyktanda, dzięki któremu wyłoniono grupę dzieci wykazujących się największą czujnością ortograficzną.  Druga część konkursu dotyczyła różnorodnych zadań. Uczniowie uzupełniali zdania z lukami, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy. Spośród rywalizujących ze sobą uczestników wyłoniono uczniów, którzy zostali „Mistrzami Ortografii”.  Są to:
I miejsce – Amelia Honory
II miejsce – Amelia Molenda                        
III miejsce – Martyna Huryn, Julia Kantyka
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Anasiewicz, Szymon Biela, Kornelia Pawłowska Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Bożena Nowosad

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

23 lutego 2024 roku w naszej szkole w ramach lekcji „Edukacja dla bezpieczeństwa” - uczniowie klas ósmych oraz uczniowie klas szóstych mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach  z zakresu Pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie uczniów obejmowało poznanie wszystkich etapów pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wzywanie pomocy, resuscytację krążeniowo - oddechową, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi  w przypadku nieobecności osób dorosłych. Uczniowie wykazali się ogromną odpowiedzialnością –  z zaciekawieniem słuchali, a zarazem brali czynny udział w lekcji. Składamy serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Dyjakowskiemu za poświęcony czas i za przekazanie tak wspaniałej i cennej wiedzy.

Iza Mazurkiewicz

RENDEZ – VOUS  Z KSIŻĄKĄ

Z okazji walentynek uczniowie klasy 6b wraz z p. Dorotą Sawicką i p. Agnieszką Polak 14.02.2024r. uczestniczyli w lekcji zorganizowanej przez panie z  Biblioteki Publicznej Gminy Ruda- Huta. Spotkanie rozpoczęła p. Marta Walczuk od przeczytania dwóch opowiadań autorstwa Bruna Ferrera z książki pt. „365 krótkich opowiadań dla ducha”. Stały się one inspiracją do rozmów o miłości i przyjaźni. Młodzi uczestnicy w bardzo dojrzały sposób wypowiadali się na temat obowiązkowości i zaufania w relacjach międzyludzkich. W drugiej części uczniowie wzięli udział w konkursie szukania serduszek w bibliotece. Zwycięzcą został Alan Alwas. Na koniec uczestnicy zapisali na walentynkach miłe słowa, będące motywatorami dla każdego losującego. Spotkanie było pełne radości i pozytywnych emocji. Paniom bibliotekarkom- Marcie Kordas i Marcie Walczuk- dziękujemy za serdeczne i miłe przyjęcie naszej grupy.

Agnieszka Polak

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Ruszył projekt edukacyjny, innowacja metodyczno-organizacyjna pt. ,,Zapomniani bohaterowie - reaktywacja pamięci" autorstwa A. Jabłońskiej, A. Suszczyk i A. Marszaluka. Istotą działań będzie zebranie informacji o żołnierzach i ludziach związanych z batalią wojenną, których groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Rudzie - Hucie lub okolicznych miejscach pochówku. Nasz cel to wychowanie patriotyczne rozumiane jako budowanie więzi, poczucie dumy ze szkoły, regionu i ojczyzny., jak również wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji. Zadania projektu realizować będą chętni uczniowie klas V-VIII. Pod naszym kierunkiem zgodzili się pracować: Wojtek Sitarz, Igor Psuja, Max Śliwiński, Paweł Niedźwiecki, Wojtek Walczuk, Zuzia Łukasik, Faustyna Opolska i Magda Kochoń. Wprowadzamy nowatorskie dla młodzieży szkolnej formy pozyskiwania materiału źródłowego: wywiady, spotkania, śledzenie zapisków archiwalnych, praca na platformach informatycznych pod kierunkiem specjalisty. Zadania będą realizowane metodą projektu. Uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach redakcji wywiadu pod kierunkiem specjalistów: polonistki oraz redaktora w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie oraz Biblioteką Publiczną w Rudzie - Hucie. Celem tej współpracy będzie uzyskanie pomocy w pozyskiwaniu materiałów źródłowych do opracowania. Odbędą konsultacje przedmiotowe z nauczycielem historii oraz regionalistą. Na lekcjach języka polskiego w ramach realizacji podstawy programowej polonistka będzie inspirować uczniów do tworzenia własnych tekstów ze szczególnym zwróceniem uwagi na wywiad, opis i elementy reportażu. Historyk pokieruje zainteresowaniem uczniów w stronę posiadanych w zasobie gminnym dokumentów oraz skontaktuje uczniów z miejscowym regionalistą. Nauczyciel informatyki wypracuje z uczniami opracowanie tekstów i zdjęć w programie graficznym.
Zaplanowane działania: spotkania ze świadkami historii, pomoc lokalnych mieszkańców w pozyskiwaniu przedmiotowej wiedzy, wiele godzin wnikliwej pracy uczniów i nauczycieli, rozmowy z rodzinami zmarłych, poległych, zgłębianie tekstów źródłowych i stałe konsultacje ze specjalistami doprowadzą zespół młodych badaczy do wydania wspólnego dzieła. Ważne jest to, że przywrócimy pamięć o wojennych bohaterach okolic Rudy - Huty, spoczywających na naszych cmentarzach. W ten sposób uczniowie naszej szkoły przy wsparciu i dzięki opiece merytorycznej nauczycieli wznowią pamięć o żołnierzach, stąd tytuł innowacji: „Zapomniani bohaterowie - reaktywacja pamięci”. Uczniowie swoje prace będą wykonywać indywidualnie. W ramach zaplanowanych działań uczniowie nabędą szereg kompetencji kluczowych:
1. Obywatelskie i społeczne - odnajdywanie świadków, rozmowy z krewnymi i powinowatymi żołnierzy, sąsiadami.
2. Kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym - rozmowy, redakcja tekstów, ćwiczenia stylu, składni, ortografii i interpunkcji języka pisanego.
3. Kompetencje informatyczne (cyfrowe) - wyszukiwanie treści online, zapisy do druku i składanie tekstu w programie graficznym.
4. Kompetencje matematyczne - opracowanie materiałów w koncepcji historycznej.
Zakładamy, że wydanie zbioru prac uczniowskich zwiększy świadomość społeczności szkolnej o nieżyjących bohaterach naszej miejscowości, a kolportaż broszury będzie się cieszył zainteresowaniem dzieci i dorosłych, a może spowoduje chęć odwiedzenia grobów żołnierskich przy okazji świąt narodowych. Efekty pracy zespołu innowacyjnego zaprezentowane zostaną w prasie, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych, a ostateczny efekt zebrany w dziele zbiorowym o wspomnianym wyżej tytule. 

Dnia 22 lutego 2024 odbyliśmy wycieczkę do Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie na spotkanie warsztatowe. Zaangażowani w działania innowacyjne uczniowie mieli szansę pogłębienia wiedzy w zakresie sposobu pisania literatury faktu. Wykład i warsztaty przeprowadził dla młodzieży w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie pan Robert Gałan. Po zajęciach edukacyjnych uczniowie obejrzeli galerię obrazów oraz skorzystali z ciekawych gier planszowych ćwiczących pamięć. Dziękujemy Pani dyrektor biblioteki - Ewelinie Dolińskiej za pomoc i współpracę.

Opracowanie - Anna Jabłońska

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OOJCZYSTEGO W NASZEJ SZKOLE

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.Uczniowie naszej szkoły mieli szansę tego dnia zapoznać się z historią języka , poznać ciekawostki o językach świata, wypowiadać polskie łamańce językowe, poćwiczyć synonimikę i uporządkować wiedzę ortograficzną. Czwartoklasiści już wiedzą, kiedy użyć połączenia: proszę panią, a kiedy proszę pani. Piątoklasiści z układanki znaleźli 15 języków świata, poznali ciekawostki o ewolucji języka. Szóstoklasiści poukładali sensowne zdania z frazeologizmami, poćwiczyli sprawność artykulacyjną „szeleszczącego języka”, a siódmo - i ósmoklasiści podszlifowali swój warsztat umiejętności ortograficznych oraz poznali etymologię nazwisk i przydomków.

Język polski

Nasz i tylko nasz,
Pełen głębi, kochany,
Kunsztowny.
Nasz, na zawsze nasz,
Cudowny.

Anna Jabłońska

WYJAZD NA LODOWISKO

Aktywność fizyczna jest niezwykle istotna dla prawidłowego rozwoju dzieci i utrzymania ich organizmów w zdrowiu. Wspomaga rozwój somatyczny, emocjonalny jak i społeczny. Aby rozwijać aktywność fizyczną 19 lutego 2024 r. uczniowie klasy III a pod opieką nauczycieli i z udziałem rodziców (p. U. Molenda), wyjechali na lodowisko do Chełma. Celem wycieczki było miłe i aktywne spędzenie czasu, oraz nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach. Bardzo szybko okazało się, że pobyt na lodowisku jest nie tylko świetną formą rozrywki, ale przede wszystkim intensywną aktywnością ruchową. Zabawa na lodzie sprawiła uczniom ogromną frajdę. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni. Po powrocie do codziennych obowiązków będziemy działać sprawniej i efektywniej.

Bożena Nowosad

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wydaliśmy kolejny numer gazetki szkolnej "Skrybus." Wersję online zamieściliśmy na stronie internetowej szkoły. W numerze między innymi: zainteresowania uczniów, sukcesy, imprezy, twórczość poetycka i pisarska naszych uczniów. Zachęcam gorąco uczniów do publikowania ciekawych własnych treści w kolejnym, majowym, wydaniu periodyka. Redaktor naczelny, Igor Psuja oraz zastępca redaktora Faustyna Opolska z pomocą Antoniego Dziaduka zapraszają również chętnych, twórczych, kreatywnych do współpracy. A w naszej szkole tylko tacy! Proponowane Wasze teksty proszę przesyłać do mnie, opiekuna merytorycznego. Zapraszamy!

Opracowanie – Anna Jabłońska

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie