foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1303180
Dziś
Wszystkie
185
1303180

Twój numer IP: 44.213.60.33
2024-07-15 22:21

 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2021 - 2025

 

W Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie – Hucie realizowany jest Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Informujemy, że szkole przyznano wsparcie finansowe, które ma na celu promocję  i  wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Całkowita wartość projektu  to kwota 15 tysięcy złotych,  wartość dofinansowania to 12 tysięcy złotych.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ REALIZACJI PROJEKTU „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021 - 2025”

W ramach rządowego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” -  Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  biblioteka szkolna  otrzymała środki finansowe  na kwotę 15 000,00 złotych, w tym 12 000,00  to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00  to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Rudzie - Hucie. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 635 książek, w tym 71 % to egzemplarze lektur zgodnych z podstawą programową. Biblioteka pozyskała wyposażenie w postaci mebli kącika czytelniczego dla najmłodszych czytelników.  Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała  społeczność szkolna zaangażowała się w realizację zadań projektowych.
Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W kwietniu 2022 roku przeprowadzono sondaż wśród całej społeczności szkolnej-uczniów i nauczycieli w sprawie wyboru książek do zakupu. Nauczyciele poszczególnych klas zgłaszali również propozycje książek. W  szkole utworzono „Książkowe pudełko marzeń”, do którego uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli wrzucać swoje typy. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami i wychowawcami klas 1 - 3 pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne. Bibliotekarz śledził witryny i portale internetowe poświęcone książkom. W wyniku przeprowadzonych działań została przygotowana lista książek, która została zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
Podjęto współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie i Biblioteką Publiczną Gminy  Rudza – Huta. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informacje na temat gromadzonych zbiorów, wydarzeń promujących czytelnictwo oraz  doświadczeń w ich realizacji. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach: Narodowe Czytanie 2022 Adam Mickiewicz „Ballady i romanse”, warsztatach z p. Waldemarem Taurogińskim, właścicielem wydawnictwa TAWA o znaczeniu i rozwijaniu pasji literackich w życiu człowieka,  w warsztatach historycznych „Formowanie sił zbrojnych na wschodzie i  droga II Korpusu Polski w latach 1941 – 1946”. Współpraca z placówkami to telefoniczne konsultacje i ustne opiniowanie książek. Udział  bibliotekarza w spotkaniach i szkoleniach, informowanie o konkursach i projektach promujących czytelnictwo na terenie gminy, powiatu czy województwa.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
1. Udział społeczności szkolnej w warsztatach z autorem komiksów p. Hubertem Ronkiem – rozwijanie zainteresowań literackich.
2. Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę bajkę, baśń, legendę” pod patronatem Starosty Chełmskiego, przy współpracy z  Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – rozwijanie umiejętności literackiego tworzenia.
3. Coroczne wystawy woluminów historycznych „Dzień Patrona”, wystawa nowości wydawniczych o tematyce historycznej zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
4. Cykliczne  wystawy gazetki bibliotecznej o tematyce czytelniczej np. biblioteka – Świat w jednym miejscu, „Czytajmy!”.
5. Coroczne wydarzenie pasowania na czytelnika uczniów klas I – włączenie uczniów do społeczności czytelniczej.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami
W trakcie zebrań z rodzicami  wychowawcy odczytali i przekazywali rodzicom broszury "10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki" z adresami i numerami kontaktowymi Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Bibliotekarz zachęcał całe rodziny do korzystania z biblioteki, wskazywał istotne walory czytania oraz jego rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych. W trakcie realizacji projektu zorganizowano  gazetki szkolne o tematyce czytelniczej, wpływie czytania na rozwój i postawy dzieci. Rodzice przez dziennik elektroniczny zostali poinformowani o realizacji projektu i zaproszeni do współpracy.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich
Biblioteka czynna jest w godzinach 8.00-14.00. Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów, uczniowie mają możliwość wypożyczania książek, korzystania z kącika czytelniczego. Wprowadzono zmiany w regulaminie biblioteki umożliwiające wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii. Systematycznie organizowane są akcje informacyjne połączone z wystawami i ekspozycją książek o różnej tematyce.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek
Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pani psycholog, logopedy  pedagoga specjalnego jak i wychowawców. Zakupiono książki z większą czcionką oraz  lektury szkolne i beletrystykę oraz książki dla uczniów z problemami logopedycznymi" Kocham czytać", "Czytanki sylabowe z obrazkami", emocjonalnymi: "Mądre bajki – pozytywne myślenie" czy "Depresja nastolatków".

VII. Zorganizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
W trakcie trwania projektu roku uczniowie i nauczyciele zaplanowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 projektów edukacyjnych.  Uczniowie angażowali się  na każdym etapie w realizacji, poznawali nowe tytuły, które mogły ich zainteresować, przekonywali się również, że czytanie może być przyjemnością, a także źródłem zaskakującej czasem wiedzy o świecie. Najmłodsi czytelnicy wypożyczają i chętnie przebywają w kąciku czytelnika, uczniowie odwiedzają bibliotekę, interesują się nowościami. Różnorodność tematów i form realizacji projektów umożliwiły młodzieży dostrzeżenie wartości książki i przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa w szkole. Uczniowie przy wsparciu wychowawców i nauczycieli realizowali szereg projektów edukacyjnych.
1. „Twórczość i osobowość Marii Konopnickiej”- projekt edukacyjny w klasie trzeciej. Uczniowie wyszukiwali i tworzyli informacje o Marii Konopnickiej, jej utworach i bohaterach literackich. Podczas warsztatów klasowych powstała informacyjna i kolorowa gazetka szkolna. Czytelnicy wykorzystali nabytą wiedzę oraz zasoby księgozbioru biblioteki szkolnej: „Co słonko widziało” oraz „Antologia poezji dla dzieci” do przygotowań udziału w konkursach recytatorskich i plastyczno - graficznym o Marii Konopnickiej.
2. „Drugie życie książki” - szkolny projekt przy współpracy  Samorządu Uczniowskiego. Ciekawe książki, które zalegają na półkach w domu mogą być ciekawym prezentem dla drugiego człowieka. Uczniowie prezentowali na kiermaszu swoje przeczytane książki, inspirowali się wzajemnie, wymieniali wiedzą z kolegami. Celem akcji było rozwijanie zainteresowań i nabywanie wiedzy czytelniczej oraz uwrażliwienie na znaczenie książki w życiu człowieka. Czytelnik obcując z książką rozwija wyobraźnię i zdolności, wzbogaca zasób słownictwa.
3. „Moja Pierwsza Książka” - ranking wśród uczniów klas 1-3. Obrazy z dzieciństwa przelane na papier, tytuły i autorzy ciekawych pierwszych zasłyszanych lub przeczytanych książek. Uczniowie z motywacją i kreatywnością podeszli do wykonania zadania. Projekt realizowano we współpracy ze świetlicą szkolną.  Odtworzenie obrazów i myśli, omawianie postaci głównego bohatera literackiego, inspirowanie kolegów do sięgnięcia po książkę to główne przesłania projektu.
4. „Historia książki i biblioteki” - projekt  w klasie 4 w ramach zajęć bibliotecznych. Czytelnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną, zasobami strony internetowej: Wirtualna historia książki i bibliotek. Uczestniczyli w warsztatach, dyskutowali na temat powstawania pierwszych zapisków, obrazów naskalnych, liter, symboli i książki na przestrzeni dziejów. Warsztaty twórcze polegały za zapisaniu swojego imienia i nazwiska za pomocą znanych lub nowo powstałych symboli. Rozwijanie kreatywności, nabywanie wiedzy historycznej o książce i piśmiennictwie promuje czytelnictwo i zainteresowania książką.
5. „Dzień Pluszowego Misia” - coroczny projekt klas 5, 6 i 7 przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. Wyjątkowo „ciepły” dzień, w którym uczniowie prezentują stroje Misia i czytają dla najmłodszych kolegów. W tym roku szkolnym wykorzystano nowości zakupione w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  „Mądre bajki – pozytywne myślenie” Agnieszki Antosiewicz  oraz „Opowieści o tym, co w życiu ważne” Marka Michalaka. Bohaterowie książek zmagają się z sytuacjami, które mogą dotyczyć każdego  z nas a przyjaźń, samodzielność, wybaczanie, szacunek dla innych, nauka, zaufanie, rozmowa i rodzina to klucze do szczęśliwego życia.
6. „95 rocznica ustanowienia hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, postać Józefa Wybickiego i symbole narodowe” - projekt edukacyjny w klasach 8, uczniowie poznali historię symboli, hymnu narodowego oraz wyszukiwali informacje na temat postaci Józefa Wybickiego. Uczestniczyli w warsztatach historycznych, na których mieli okazję zapoznać się i zainspirować prawdziwą historią jednego z najbardziej niezwykłych kombatantów II wojny światowej – niedźwiedzia Wojtka bohatera  książki Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek Niezwykły żołnierz Armii Andersa”.
7. Konkursy szkolne: „Moja Pierwsza Książka”, „Test wiedzy z biologii z klasy 7”, „Pamiętnik Trzaska”, „Dzień Pluszowego Misia”

VIII. Wnioski
1. Wzrosła współpraca z biblioteka publiczną i pedagogiczną, wymiana doświadczeń.
2. Książki wzbogaciły ofertę biblioteki szkolnej, przez co wzrosła liczba wypożyczeń w porównaniu do poprzednich lat, szczególnie lektur i woluminów dla najmłodszych.
3. Zakup mebli kącika czytelniczego uatrakcyjnił bibliotekę szkolną, stworzył możliwości obcowania z książką najmłodszym czytelnikom, powstało koło „Czytanie jest dobre”.
4. Zakup lektur i woluminów historycznych urozmaicił realizację programów nauczania w poszczególnych klasach.

Program zintegrował różnorodne działania bibliotekarza, nauczycieli, rodziców, uczniów wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami czytelników spowodowało wyraźnie zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań w szkole i w bibliotece.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki !

Bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie