foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1303184
Dziś
Wszystkie
189
1303184

Twój numer IP: 44.213.60.33
2024-07-15 22:36

WZBOGACAMY KSIĘGOZBIÓR

Rok 2024 zaczęliśmy kolejnym wzbogaceniem oferty czytelniczej. Na czytelników czekają woluminy przygodowe, historyczne, przyrodnicze, słowniki, opracowania lektur oraz z serii Jak pisać?, współczesne formy wypowiedzi i zasady ich redakcji. Dla najmłodszych  bajki i słowniki  polsko – angielskie, bliskości z przyrodą dostarczą: komiks Nieumarły las T. Samojlika, A. Wajraka oraz Dzikie życie zwierząt M. Barfielda. Historii sztuki kulinarnej, występowania,  uprawy oraz zastosowania roślin  przyprawowych szukajcie w Atlasie przypraw A. Gawłowskiej. Książka tworzy wzór bogaty strukturą i  różnorodnością, nazwy gatunkowe upowszechniają język łaciński. Natomiast wieki historii, migracji ludności i religii, wojen, podbojów, odkrywania nowych lądów, dróg handlowych kształtują regiony i kręgi kulturowe z  niepowtarzalnymi jadłospisami. Zapraszam czytelników do biblioteki.

Bibliotekarz

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE  – DZIEŃ JEŻA

10 listopada obchodzony jest Dzień Jeża. Głównym celem obchodów jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczności szkolnej na ochronę jeży, jako gatunku narażonego na wyginięcie. Jeże należą do pierwszych ssaków, dzięki doskonałemu ukształtowaniu przez ewolucję przetrwały do naszych czasów. Tego dnia, we współpracy ze szkolną świetlicą odbyły się zajęcia biblioteczne. Uczniowie zapoznali się ze środowiskiem życia i zasadami ochrony jeży oglądając film przyrodniczy Zobacz jak wygląda życie jeża!  z cyklu Dzikie oblicze Polski. następnie odbyło się wspólne czytanie opowiadania Marioli Jarockiej  Dlaczego jeże mają kolce? Proste odpowiedzi na trudne pytania. Uczniowie ćwiczyli technikę czytania, poszerzali wiedzę przyrodniczą i biblioteczną. Zajęcia zakończyliśmy kreatywnym wykonaniem ilustracji jeżyków i wspólnym wykonaniem gazetki szkolnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali tematyczne zakładki do książek.

Bibliotekarz

NASI UCZNIOWIE W VI REGIONALNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA – EDYCJA 2023: „KSIĄŻKOWE PODRÓŻE”

08.11.2023 roku  Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Pięknego czytania – Edycja 2023: „Książkowe podróże”. Naszą szkołę reprezentowała Ewelina Dąbrowska oraz Szymon Biela. Uczniowie,  bogatsi w nowe doświadczenia i znajomości, otrzymali wyróżnienia i nagrody za uczestnictwo.

Bibliotekarz

ETAP SZKOLNY ELIMINACJI VI REGIONALENGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA – Edycja 2023: „Książkowe podróże”

09.10.2023 roku odbyły się eliminacje szkolnego etapu VI Regionalnego Konkursu Pięknego czytania – Edycja 2023: „Książkowe podróże”. Konkurs pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego  organizuje  Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie. Do eliminacji w kategorii klas 1 – 3 zgłosili się: A. Anasiewicz, Sz. Biela, A. Honory, M. Huryn, J. Kantyka, A. Molenda, J. Przetak, M. Rozmarynowska, J. Surowska,Z. Tulikowska, A. Wilkos. Komisja w składzie: p. Bożena Nowosad oraz Renata Błach zgodnie stwierdziła, że poziom czytania tekstu był bardzo wysoki, po kilku dodatkowych przesłuchaniach finalistą etapu szkolnego został Szymon Biela. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.


Bibliotekarz

KIERMASZ KSIĄŻKI

Biblioteka szkolna, we współpracy  z Księgarnią Tuliszków zorganizowała kolejny kiermasz książki. Czytelnicy mają możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie woluminy o różnej tematyce. Ciekawe książki przygodowe, przyrodnicze, atlasy zwierząt i roślin, opracowania lektur oraz bajki, opowiadania i dydaktyczne kolorowanki dla najmłodszych. Oferta umożliwia rozwój czytelnictwa, obcowanie z literaturą oraz wzrost zainteresowania książką.

Zapraszam

Bibliotekarz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ REALIZACJI PROJEKTU „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021 - 2025”

W ramach rządowego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” -  Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  biblioteka szkolna  otrzymała środki finansowe  na kwotę 15 000,00 złotych, w tym 12 000,00  to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00  to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Rudzie - Hucie. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 635 książek, w tym 71 % to egzemplarze lektur zgodnych z podstawą programową. Biblioteka pozyskała wyposażenie w postaci mebli kącika czytelniczego dla najmłodszych czytelników.  Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała  społeczność szkolna zaangażowała się w realizację zadań projektowych.
Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W kwietniu 2022 roku przeprowadzono sondaż wśród całej społeczności szkolnej-uczniów i nauczycieli w sprawie wyboru książek do zakupu. Nauczyciele poszczególnych klas zgłaszali również propozycje książek. W  szkole utworzono „Książkowe pudełko marzeń”, do którego uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli wrzucać swoje typy. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami i wychowawcami klas 1 - 3 pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne. Bibliotekarz śledził witryny i portale internetowe poświęcone książkom. W wyniku przeprowadzonych działań została przygotowana lista książek, która została zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
Podjęto współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie i Biblioteką Publiczną Gminy  Rudza – Huta. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informacje na temat gromadzonych zbiorów, wydarzeń promujących czytelnictwo oraz  doświadczeń w ich realizacji. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach: Narodowe Czytanie 2022 Adam Mickiewicz „Ballady i romanse”, warsztatach z p. Waldemarem Taurogińskim, właścicielem wydawnictwa TAWA o znaczeniu i rozwijaniu pasji literackich w życiu człowieka,  w warsztatach historycznych „Formowanie sił zbrojnych na wschodzie i  droga II Korpusu Polski w latach 1941 – 1946”. Współpraca z placówkami to telefoniczne konsultacje i ustne opiniowanie książek. Udział  bibliotekarza w spotkaniach i szkoleniach, informowanie o konkursach i projektach promujących czytelnictwo na terenie gminy, powiatu czy województwa.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
1. Udział społeczności szkolnej w warsztatach z autorem komiksów p. Hubertem Ronkiem – rozwijanie zainteresowań literackich.
2. Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę bajkę, baśń, legendę” pod patronatem Starosty Chełmskiego, przy współpracy z  Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – rozwijanie umiejętności literackiego tworzenia.
3. Coroczne wystawy woluminów historycznych „Dzień Patrona”, wystawa nowości wydawniczych o tematyce historycznej zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
4. Cykliczne  wystawy gazetki bibliotecznej o tematyce czytelniczej np. biblioteka – Świat w jednym miejscu, „Czytajmy!”.
5. Coroczne wydarzenie pasowania na czytelnika uczniów klas I – włączenie uczniów do społeczności czytelniczej.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami
W trakcie zebrań z rodzicami  wychowawcy odczytali i przekazywali rodzicom broszury "10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki" z adresami i numerami kontaktowymi Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Bibliotekarz zachęcał całe rodziny do korzystania z biblioteki, wskazywał istotne walory czytania oraz jego rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych. W trakcie realizacji projektu zorganizowano  gazetki szkolne o tematyce czytelniczej, wpływie czytania na rozwój i postawy dzieci. Rodzice przez dziennik elektroniczny zostali poinformowani o realizacji projektu i zaproszeni do współpracy.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich
Biblioteka czynna jest w godzinach 8.00-14.00. Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów, uczniowie mają możliwość wypożyczania książek, korzystania z kącika czytelniczego. Wprowadzono zmiany w regulaminie biblioteki umożliwiające wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii. Systematycznie organizowane są akcje informacyjne połączone z wystawami i ekspozycją książek o różnej tematyce.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek
Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pani psycholog, logopedy  pedagoga specjalnego jak i wychowawców. Zakupiono książki z większą czcionką oraz  lektury szkolne i beletrystykę oraz książki dla uczniów z problemami logopedycznymi" Kocham czytać", "Czytanki sylabowe z obrazkami", emocjonalnymi: "Mądre bajki – pozytywne myślenie" czy "Depresja nastolatków".

VII. Zorganizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
W trakcie trwania projektu roku uczniowie i nauczyciele zaplanowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 projektów edukacyjnych.  Uczniowie angażowali się  na każdym etapie w realizacji, poznawali nowe tytuły, które mogły ich zainteresować, przekonywali się również, że czytanie może być przyjemnością, a także źródłem zaskakującej czasem wiedzy o świecie. Najmłodsi czytelnicy wypożyczają i chętnie przebywają w kąciku czytelnika, uczniowie odwiedzają bibliotekę, interesują się nowościami. Różnorodność tematów i form realizacji projektów umożliwiły młodzieży dostrzeżenie wartości książki i przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa w szkole. Uczniowie przy wsparciu wychowawców i nauczycieli realizowali szereg projektów edukacyjnych.
1. „Twórczość i osobowość Marii Konopnickiej”- projekt edukacyjny w klasie trzeciej. Uczniowie wyszukiwali i tworzyli informacje o Marii Konopnickiej, jej utworach i bohaterach literackich. Podczas warsztatów klasowych powstała informacyjna i kolorowa gazetka szkolna. Czytelnicy wykorzystali nabytą wiedzę oraz zasoby księgozbioru biblioteki szkolnej: „Co słonko widziało” oraz „Antologia poezji dla dzieci” do przygotowań udziału w konkursach recytatorskich i plastyczno - graficznym o Marii Konopnickiej.
2. „Drugie życie książki” - szkolny projekt przy współpracy  Samorządu Uczniowskiego. Ciekawe książki, które zalegają na półkach w domu mogą być ciekawym prezentem dla drugiego człowieka. Uczniowie prezentowali na kiermaszu swoje przeczytane książki, inspirowali się wzajemnie, wymieniali wiedzą z kolegami. Celem akcji było rozwijanie zainteresowań i nabywanie wiedzy czytelniczej oraz uwrażliwienie na znaczenie książki w życiu człowieka. Czytelnik obcując z książką rozwija wyobraźnię i zdolności, wzbogaca zasób słownictwa.
3. „Moja Pierwsza Książka” - ranking wśród uczniów klas 1-3. Obrazy z dzieciństwa przelane na papier, tytuły i autorzy ciekawych pierwszych zasłyszanych lub przeczytanych książek. Uczniowie z motywacją i kreatywnością podeszli do wykonania zadania. Projekt realizowano we współpracy ze świetlicą szkolną.  Odtworzenie obrazów i myśli, omawianie postaci głównego bohatera literackiego, inspirowanie kolegów do sięgnięcia po książkę to główne przesłania projektu.
4. „Historia książki i biblioteki” - projekt  w klasie 4 w ramach zajęć bibliotecznych. Czytelnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną, zasobami strony internetowej: Wirtualna historia książki i bibliotek. Uczestniczyli w warsztatach, dyskutowali na temat powstawania pierwszych zapisków, obrazów naskalnych, liter, symboli i książki na przestrzeni dziejów. Warsztaty twórcze polegały za zapisaniu swojego imienia i nazwiska za pomocą znanych lub nowo powstałych symboli. Rozwijanie kreatywności, nabywanie wiedzy historycznej o książce i piśmiennictwie promuje czytelnictwo i zainteresowania książką.
5. „Dzień Pluszowego Misia” - coroczny projekt klas 5, 6 i 7 przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. Wyjątkowo „ciepły” dzień, w którym uczniowie prezentują stroje Misia i czytają dla najmłodszych kolegów. W tym roku szkolnym wykorzystano nowości zakupione w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  „Mądre bajki – pozytywne myślenie” Agnieszki Antosiewicz  oraz „Opowieści o tym, co w życiu ważne” Marka Michalaka. Bohaterowie książek zmagają się z sytuacjami, które mogą dotyczyć każdego  z nas a przyjaźń, samodzielność, wybaczanie, szacunek dla innych, nauka, zaufanie, rozmowa i rodzina to klucze do szczęśliwego życia.
6. „95 rocznica ustanowienia hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, postać Józefa Wybickiego i symbole narodowe” - projekt edukacyjny w klasach 8, uczniowie poznali historię symboli, hymnu narodowego oraz wyszukiwali informacje na temat postaci Józefa Wybickiego. Uczestniczyli w warsztatach historycznych, na których mieli okazję zapoznać się i zainspirować prawdziwą historią jednego z najbardziej niezwykłych kombatantów II wojny światowej – niedźwiedzia Wojtka bohatera  książki Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek Niezwykły żołnierz Armii Andersa”.
7. Konkursy szkolne: „Moja Pierwsza Książka”, „Test wiedzy z biologii z klasy 7”, „Pamiętnik Trzaska”, „Dzień Pluszowego Misia”

VIII. Wnioski
1. Wzrosła współpraca z biblioteka publiczną i pedagogiczną, wymiana doświadczeń.
2. Książki wzbogaciły ofertę biblioteki szkolnej, przez co wzrosła liczba wypożyczeń w porównaniu do poprzednich lat, szczególnie lektur i woluminów dla najmłodszych.
3. Zakup mebli kącika czytelniczego uatrakcyjnił bibliotekę szkolną, stworzył możliwości obcowania z książką najmłodszym czytelnikom, powstało koło „Czytanie jest dobre”.
4. Zakup lektur i woluminów historycznych urozmaicił realizację programów nauczania w poszczególnych klasach.

Program zintegrował różnorodne działania bibliotekarza, nauczycieli, rodziców, uczniów wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami czytelników spowodowało wyraźnie zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań w szkole i w bibliotece.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki !

Bibliotekarz

OGŁOSZENIE!

Informuję, że w dniu 29 i 31 sierpnia 2022 roku Biblioteka Szkolna będzie czynna w godzinach 10.00 - 14.00. Serdecznie zapraszam.

Bibliotekarz

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

11 marca 2022 roku odbyła się uroczystość „Pasowanie na Czytelnika”. Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią  panią Bożeną Nowosad przybyli do biblioteki. Przyszli czytelnicy zostali zapoznani z regulaminem biblioteki szkolnej, zasadami wypożyczania książek oraz wzięli udział w quizie – Baśniowy bohater. Wspólnie odczytali „Życzenia książki” i zgodnie obiecali przestrzegać wszystkich reguł. Następnie pan dyrektor Adam Marszaluk pasował uczniów na czytelników i  wręczył każdemu z nich książkę "Pierwsze abecadło" wydaną przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii "Mała książka – wielki człowiek". Zapraszając nowych czytelników do systematycznego czytania i odwiedzania szkolnej biblioteki, życzę  wielu wrażeń i odkryć, związanych z obcowaniem z książką.

Bibliotekarz

KONKURS KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE

03 lutego 2022 roku z okazji Międzynarodowego Święta Kubusia Puchatka odbył się szkolny konkurs wiedzy. Kształtowanie wrażliwości, tolerancji i poszanowania odmienności, odczuwania przyjemności z odbioru literatury, czytanie ze zrozumieniem  to kompetencje kluczowe, które czytelnicy rozwijają i utrwalają poprzez udział w konkursach czytelniczych. Uczestnicy szkolnego konkursu wiedzy – Kubuś Puchatek i Przyjaciele  rozwiązując zadania na materiale literowym usprawniali też percepcję wzrokową. Komisja w składzie: pani Barbara Gałus i  Renata Błach dokonała sprawdzenia i wyłoniła zwycięzców konkursu:
I miejsce – Wojciech Sitarz – uczeń klasy III a
II miejsce – Amelia Czerniakiewicz – uczennica klasy IV b
III miejsce – Martyna Hawryluk – uczennica klasy IV a,  Mateusz Lewczuk – uczeń klasy IV a.
Czytelnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.

Bibliotekarz

PATRONI ROKU 2022

Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski patronują rokowi 2022.  Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej uhonorował  wyjątkowe osobowości  i epokę, która ukształtowała polską tożsamość. W styczniu tego roku  przypada 140. rocznica śmierci a w marcu 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza – wybitnego Polaka, założyciela pierwszej na świecie spółki naftowej oraz pierwszej  na ziemiach polskich kopalni ropy naftowej. W poniższym linku  sylwetka Ignacego Łukasiewicza, zachęcam do poszerzania i wykorzystania wiedzy podczas marcowego konkursu.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ignacy-lukasiewicz-patronem-roku-2022

Bibliotekarz

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie